Chương trình đào tạo cao đẳng Tài chính doanh nghiệp

0
545

1/ Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học

– Số lượng môn học: 38

– Khối lượng kiến thức toàn khóa học: 90 tín chỉ (2.145 giờ)

– Khối lượng các môn chung: 450 giờ

– Khối lượng các môn học chuyên môn: 1.695 giờ

– Khối lượng lý thuyết: 764 giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 1.261 giờ

2/ Nội dung chương trình

Mã MHTên môn họcThời gian đào tạo (giờ)HK
Số tín chỉTổng sốTrong đó
Lý thuyếtTH/TT/TN/BT/TLThi/

kiểm

tra

ICác môn học chung2245019922229 
CT001Chính trị59060246I
PL001Pháp luật2302262I
TC001Giáo dục thể chất2604524I
TH001Tin học căn bản37517544I
TA001Tiếng Anh cơ bản 136030255I
TA002Tiếng Anh cơ bản 236030255II
QP001Giáo dục quốc phòng – An ninh47536363II
IICác môn học chuyên môn 681.6955651.03991 
II.1Môn học cơ sở2248020124831 
KT001Kinh tế chính trị24520223III
KT002Luật kinh tế23015132II
CB031Soạn thảo văn bản24515273III
KT004Kinh tế vi mô24520223II
KT005Nguyên lý thống kê24515282II
KT006Tài chính tiền tệ24518243II
KT007Nguyên lý kế toán24520223III
KT024Marketing căn bản24520223III
KT025Kinh tế vĩ mô24520223II
KT033Quản trị học24520223III
KT042Phương pháp nghiên cứu khoa học24518243II
II.2 Môn học chuyên môn (bắt buộc)381.03528470348
KT102Tài chính doanh nghiệp 124520223III
KT103Tài chính doanh nghiệp 224520223IV
KT104Tài chính doanh nghiệp 324515273V
KT098Nghiệp vụ thuế24520223IV
KT046Quản trị dự án đầu tư24520223V
KT059Lý thuyết bảo hiểm24520223V
KT011Kế toán tài chính 136030264IV
KT105Kế toán tài chính 236030264V
KT016Phân tích hoạt động kinh doanh24520223VI
KT055Nghiệp vụ thanh toán quốc tế24518243IV
KT035Kế toán quản trị24518243V
KT107Tin học ứng dụng trong tài chính24518243IV
KT018Kiểm toán24520223V
KT108Tiếng Anh chuyên ngành26015423IV
KT109Thực hành nghề nghiệp313501314VI
KT110Thực tập tốt nghiệp522502250VI
II.3Môn tự chọn (Tự chọn 8 TC, 180giờ)8180808812 
KT058Văn hoá doanh nghiệp24520223III
KT030Thống kê kinh doanh24520223III
KT040Hành vi tổ chức24520223III
KT031Toán kinh tế24520223III
KT047Hệ thống thông tin quản lý24520223IV
KT086Thương mại điện tử24520223IV
KT106Phân tích tài chính doanh nghiệp24520223V
KT111Tài chính quốc tế24520223V
KT060Đàm phán kinh doanh24520223V
KT112Quản trị doanh nghiệp24520223VI
KT052Quản trị chiến lược24520223VI
KT061Quản trị rủi ro24520223VI
Môn thay thế khoá luận tốt nghiệp
KT062Quản trị tài chính doanh nghiệp36030273 VI
KT032Thị trường chứng khoán24520223 VI
TỔNG CỘNG902.1457641.261120