Thông tin liên hệ

0
564

Thông tin liên hệ:

Phòng Tổ chức – Hành chính – Quản trị

Địa chỉ:
– Khu A – Số 400, Lê Hồng Phong, Phường 3, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng;
– Khu C – Tỉnh lộ 934, ấp Hòa Mỹ, thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên, Tỉnh Sóc Trăng.

Điện thoại: 0299.3.827.028

Email: tchc@stcc.edu.vn