HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN VỀ BIỂN, ĐẢO VIỆT NAM

0
448

Vào lúc 14h00 ngày12/4/2019, tại Hội trường lớn – Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân tổ chức Hội nghị Tuyên truyền về Biển, Đảo Việt Nam với sự tham dự của Thượng tá Nguyễn Thành Nhân – Phó Chính ủy Lữ đoàn 167, Vùng 2 Hải Quân; Thiếu tá Vũ Văn Hòa – Phó Chủ nhiệm Chính trị Lữ đoàn 167, Vùng 2 Hải Quân; Ông Lê Minh Thượng – Phó Trưởng ban Tuyên Giáo tỉnh ủy:  Ông Dương Quốc Việt – Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; Ban Giám hiệu Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng; lãnh đạo các đơn vị trực cùng CBGV và hơn 300 HSSV các Trường Trung cấp y tế; Trường Trung cấp Văn hóa nghệ thuật, Trường Cao đẳng Sư phạm và Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng.

Tại hội nghị, Thiếu tá Vũ Văn Hòa – Phó Chủ nhiệm Chính trị Lữ đoàn 167, Vùng 2 Hải Quân đã trình bày một số nội dung về tình hình biển Đông năm 2018 và những tháng đầu năm 2019; kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo và xây dựng lực lượng Hải quân nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; truyền thống 10 năm Vùng 2 Hải quân và 30 năm Tiểu đoàn DK1.

Để công tác tuyên truyền biển, đảo được sâu rộng, trước đó Ban Tuyên Giáo Tỉnh ủy đã phối hợp tổ chức 03 lớp (từ ngày 11 đến ngày 12/4/2019) tại Hội trường Thị ủy Vĩnh Châu, Hội trường Huyện ủy Trần Đề và Hội trường Tỉnh Đoàn Sóc Trăng với gần 1.000 đại biểu tham dự.

Công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo đã góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân về vị trí chiến lược vùng biển nước ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; mục tiêu đến năm 2020 đưa nước ta trở thành quốc gia mạnh về biển, làm giàu từ biển, để mọi tầng lớp nhân dân có những hành động cụ thể góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia đối với biển và hải đảo của Tổ quốc.

 M.L