Sinh hoạt chuyên đề

0
419

“Kinh nghiệm ứng dụng công nghệ thông tin vào công việc thực tế của sinh viên chuyên ngành Tin học sau khi tốt nghiệp ra Trường (lần thứ 1)”

Sáng ngày 01/04/2017 tại Hội trường lớn, Khoa Kỹ thuật-Công nghệ đã tổ chức sinh hoạt Chuyên đề lần 2, năm học 2016 – 2017 với Chủ đề “Kinh nghiệm ứng dụng công nghệ thông tin vào công việc thực tế của sinh viên chuyên ngành Tin học sau khi tốt nghiệp ra Trường” cho toàn học sinh, sinh viên thuộc khoa Kỹ thuật-Công nghệ.

Tham dự có tập thể giảng viên Khoa Kỹ thuật-Công nghệ và bạn Đặng Xuân Linh- Cựu sinh viên lớp Cao đẳng Tin học Ứng dụng khóa 2 cùng toàn thể các bạn học sinh, sinh viên các lớp Cao đẳng và Trung cấp chính quy thuộc khoa Kỹ Thuật-Công nghệ.

Tại buổi sinh hoạt bạn Đặng Xuân Linh đã chia sẽ những kinh nghiệm học tập cũng như những kinh nghiệm thực tế sau khi đã ra trường làm việc. Nội dung chuyên đề nhằm trang bị cho HSSV một số kiến thức về công nghệ thông tin, giới thiệu các chuyên ngành phổ biến của công nghệ thông tin và một số ngành nghề thực thế của ngành Tin học ứng dụng… .

Buổi giao lưu còn định hướng cho học sinh sinh viên một số nghiên cứu khoa học hiện nay trong lĩnh công nghệ thông tin, cụ thể về “Xử lý ngôn ngữ tự nhiên”. Đây là một trong những vấn đề cần thiết nhằm tạo điều kiện để tất cả học sinh, sinh viên chuyên ngành Tin học có môi trường để trao đổi kiến thức chuyên môn, khám phá tri thức mới, học tập kinh nghiệm lẫn nhau và biết cách tiếp cận việc ứng dụng kiến thức chuyên ngành vào công việc trong tương lai.

 

Buổi sinh hoạt chuyên môn đã làm rõ những thắc mắc của sinh viên về những ngành nghề đang học cũng như các kiến thức ngành Tin học nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn nghề nghiệp về kỹ năng công nghệ thông tin sau khi ra trường.

KHOA KỸ THUẬT-CÔNG NGHỆ