Chương trình Đào tạo Chăn nuôi – Thú y

0
754

Chương trình Đào tạo Chăn nuôi – Thú y

Tên ngành, nghề: Chăn nuôi – Thú y (Animal Husbandry and Veterinary
Medicine)
Mã ngành, nghề: 5620120
Trình độ đào tạo: Trung cấp
Hình thức đào tạo: Chính quy/thường xuyên
Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THPT, THCS (hoặc tương đương)
Thời gian đào tạo: 1,5 – 02 năm

Mục tiêu chung
– Đào tạo người học có trình độ Trung cấp ngành Chăn nuôi – Thú y, có kiến thức cơ bản về chăn nuôi – thú y, có khả năng sử dụng thiết bị ḿy phục vụ ở lĩnh vực chăn nuôi, thú y và kỹ năng thực hành ćc quy trình nhân giống, chăm sóc, phòng và chữa bệnh dịch cho gia súc, gia cầm, người học có trình độ trung cấp Chăn nuôi – Thú y có thể đảm nhận nhiệm vụ ở ćc Phòng nông nghiệp, Thủy sản, trang trại… và khả năng đ́p ứng yêu cầu ph́t triển kinh tế – xã hội của ngành.
– Người học có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm, có thể học liên thông ở các bậc cao hơn hoặc để nghiên cứu lý thuyết và ứng dụng vào lĩnh vực chuyên ngành.

Tải về

Bình luận bài viết