Vi nhân giống cây hoa hồng nhung

0
426

Vi nhân giống cây hoa hồng nhung

Tác giả: Lê Văn Hòa, Nguyễn Văn Ây và Nguyễn Thị Thuở

Kỹ thuật vi nhân giống cây hồng nhung đã được thực hiện thành công…

Tải về