Giới thiệu Khoa Nông nghiệp

0
596

KHOA NÔNG NGHIỆP

Khoa Nông nghiệp được thành lập theo Quyết định số 71/QĐ-CĐCĐ ngày 18/5/2018 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng về việc thành lập Khoa Nông nghiệp thuộc Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng (trên cơ sở của lần thành lập đầu tiên là Quyết định số 51/QĐ.CĐCĐ.06 ngày 22/9/2006 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng về việc thành lập các Phòng, Khoa, Tổ bộ môn trực thuộc Ban Giám hiệu).

Khoa Nông nghiệp có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng và thực hiện các nhiệm vụ giảng dạy, học tập, hoạt động khoa học và công nghệ, tập huấn, hội thảo,… trong lĩnh vực nông nghiệp.

* Các chuyên ngành đào tạo chính quy:

 1. Cao đẳng Bảo vệ thực vật
 2. Trung cấp Chăn nuôi – Thú y
 3. Trung cấp Nuôi trồng thủy sản
 4. Trung cấp Trồng trọt và Bảo vệ thực vật
 5. Các khóa bồi dưỡng ngắn hạn (chăn nuôi, thú y, trồng trọt, thủy sản, phát triển nông thôn,…).

* Ban Chủ nhiệm khoa:

Trưởng khoa: ThS. Nguyễn Thị Thuở

Chuyên ngành: Sinh học, Công nghệ sinh học (NCS KH cây trồng)

Email: ntthuo@stcc.edu.vn     DĐ: 0907 346046

* Các Bộ môn trực thuộc:

 1. Bộ môn Bảo vệ thực vật

Trưởng Bộ môn: ThS. Đinh Thị Chi

Chuyên ngành: Nông học, Bảo vệ thực vật (NCS Bảo vệ thực vật)

Email: dtchi@stcc.edu.vn        ĐT: 0972 103599

 1. Bộ môn Chăn nuôi – Thú y

Phó Trưởng Bộ môn: ThS. Nguyễn Như Tấn Phước

Chuyên ngành: Chăn nuôi – Thú y

Email: nntphuoc@stcc.edu.vn          ĐT: 0908 001590

 1. Bộ môn Thủy sản và Phát triển nông thôn

Trưởng Bộ môn: ThS. Trịnh Thanh Nhân

Chuyên ngành: Nuôi trồng thủy sản, Phát triển nông thôn

Email: ttnhan@stcc.edu.vn      ĐT: 0987 610490

* Các cơ sở thực hành trực thuộc:

 1. Phòng thí nghiệm
 2. Cơ sở thực hành thú y
 3. Nhà lưới                                                                                                                                                                                                                                                    Địa chỉ liên hệ: Phòng CB-L109, lầu 1, nhà học CB, khu C, Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng, Tỉnh lộ 8, TT Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng.

ĐT: 02993 660128.