Nhân sự Khoa Chính trị – Luật

0
596
STTHọ và tênNăm sinhChức danh nghề nghiệpChức vụTrình độ
NamNữChuyên mônLý luận chính trị
1Trang Bảo Thanh1986Giảng viênPhó Trưởng khoaThS. QLHC Công
(1) Bộ môn Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng HCM
1Trần Thị Biên Thùy1985Giảng viênTrưởng Bộ mônThS. Triết học
2Trần Thị Cẩm Tú1987Giáo viênThS. Lịch sử ĐCSVN
(2) Bộ môn Luật – Hành chính
1Ngô Hồng Chương1984Giảng viênTrưởng Bộ mônThS. Luật Kinh tế
2Trần Quốc Khánh1986Giảng viênThS. Luật Kinh tế