Thông tin Trường

0
2086

     Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng được thành lập theo Quyết định số 2917/QĐ-BGD&ĐT ngày 08/6/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng trên cơ sở Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Sóc Trăng.

     Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng là một cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, cơ quan chủ quản trực tiếp là UBND tỉnh.

     Hiện tại, cơ cấu tổ chức của Trường hiện nay gồm 15 đơn vị thuộc và trực thuộc, bao gồm:

     – Các phòng chức năng: Phòng Tổ chức – Hành chính – Quản trị; Phòng Đào tạo; Phòng Kế hoạch tài chính; Phòng Công tác học sinh, sinh viên; Phòng Thanh tra; Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng; Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế.

     – Các khoa: Khoa Cơ bản; Khoa Nông nghiệp; Khoa Kinh tế, Khoa Kỹ thuật – Công nghệ; Khoa Chính trị – Luật.

     – Các trung tâm: Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học; Trung tâm Liên kết đào tạo; Trung tâm Ứng dụng khoa học kỹ thuật và Chuyển giao công nghệ.

     Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng gồm có 03 khu:

     – Khu hiệu bộ  – Số 139 tỉnh lộ 934, ấp Hòa Mỹ, TT Mỹ Xuyên, Huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng;

     – Khu B – Số 428 Lê Hồng Phong, Phường 3, Tp. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng;

     – Khu C – Tỉnh lộ 934, Ấp Hòa Mỹ, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng.

     Với sứ mạng đào tạo nguồn nhân lực có trình độ từ cao đẳng trở xuống, có đạo đức, tri thức và kỹ năng nghề nghiệp trong các lĩnh vực kinh tế, nông nghiệp, xã hội – nhân văn, khoa học kỹ thuật và công nghệ; tổ chức nghiên cứu, chuyển giao công nghệ phục vụ nhu cầu cộng đồng; hợp tác chặt chẽ với các cơ sở sản xuất kinh doanh, cơ sở đào tạo trong nước và ngoài nước giới thiệu việc làm, đào tạo, bồi dưỡng góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế – xã hội của địa phương trong bối cảnh hội nhập quốc tế”, hiện nay Trường được Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp cấp phép đào tạo với các ngành/nghề:

     – Bậc cao đẳng với các ngành: Kế toán, Tài chính doanh nghiệp, Tài chính ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Quản trị văn phòng, Tiếng Anh, Tin học ứng dụng, Bảo vệ thực vật, Công tác xã hội;

     – Bậc trung cấp với các ngành: Kế toán doanh nghiệp, Pháp luật, Công tác xã hội, Tin học văn phòng, Chăn nuôi thú y, Thư ký văn phòng, Nuôi trồng thủy sản, Trồng trọt và Bảo vệ thực vật.

     Đối với các bậc đào tạo cao hơn, hiên nay, Nhà trường đang thực hiện liên kết đào tạo ở bậc đại học và sau đại học với các cơ sở giáo dục đại học sau: Trường Đại học Luật TP. HCM, Trường Đại học Cần Thơ, Trường Đại học Trà Vinh, Trường Đại học Nông Lâm TP. HCM, Trường Đại học SPKT TP. HCM, Trường Đại học TN&MT TP. HCM.

     Bên cạnh đó, Nhà trường đã ký kết hợp tác với nhiều tổ chức, doanh nghiệp trong việc đào tạo lao động, đặc biệt là tạo điều kiện cho HSSV thực tập thực tế, trải nghiệm môi trường công việc tại doanh nghiệp nhằm rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp cho người học đáp ứng yêu cầu tuyển dụng ngày càng cao của các doanh nghiệp sau khi tốt nghiệp ra trường. Những hoạt động này vừa là một cách làm mới, giúp phân biệt Trường Cao đẳng Cộng đồng với các trường cao đẳng khác; vừa là bước đi thiết thực, cụ thể trong lộ trình đào tạo đạt chuẩn, đào tạo gắn với nhu cầu xã hội.

Bình luận bài viết