Thông tin Trường

0
2116

Trường Cao đẳng Cộng đồng (CĐCĐ) Sóc Trăng được thành lập trên cơ sở nâng cấp từ Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Sóc Trăng theo Quyết định số 2917/QĐ-BGD&ĐT ngày 08 tháng 6 năm 2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường CĐCĐ Sóc Trăng là một cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, cơ quan chủ quản trực tiếp là UBND tỉnh Sóc Trăng.

Đến ngày 06 tháng 9 năm 2019 Bộ trưởng Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có Quyêt định số 1251/QĐ-LĐTBXH về việc sáp nhập Trường Trung cấp Văn hóa – Nghệ thuật Sóc Trăng, Trường Trung cấp Y tế Sóc Trăng, Trường Cao đẳng Sư phạm Sóc Trăng vào Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng và lấy tên là Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng và bắt đầu đi vào hoạt động cho đến nay.

Trải qua hơn 14 năm xây dựng và phát triển, với nhiều thay đổi cơ cấu tổ chức, bộ máy do chủ trương sáp nhập các trường theo Đề án của cơ quan chủ quản (Đề án số 07/ĐA-UBND ngày 20/5/2019 của UBND tỉnh Sóc Trăng). Đến nay, trường CĐCĐ Sóc Trăng đã dần hoàn thiện về cơ cấu bộ máy tổ chức, đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên đủ về số lượng, mạnh về chất lượng và là đơn vị có lực lượng trí thức có trình độ cao trên địa bàn tỉnh. Hiện nay, sau sáp nhập cơ sở vật chất về cơ bản đã đáp ứng khá tốt nhu cầu quản lý, giảng dạy, học tập và phục vụ tại trường.

Sứ mệnh: “Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng là nơi đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, có đạo đức, tri thức và kỹ năng nghề nghiệp trong các lĩnh vực kinh tế, nông nghiệp, xã hội – nhân văn, sư phạm, ý tế, văn hóa – nghệ thuật; tổ chức nghiên cứu, chuyển giao công nghệ phục vụ nhu cầu cộng đồng; hợp tác chặt chẽ với các cơ sở sản xuất kinh doanh, cơ sở hoạt động trên lĩnh vực giáo dục, đào tạo, y tế, văn hóa – nghệ thuật  trong nước và ngoài nước giới thiệu việc làm, đào tạo, bồi dưỡng góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế – xã hội của địa phương trong bối cảnh hội nhập quốc tế”.

Mục tiêu: “Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng  đào tạo, bồi dưỡng nghề nghiệp theo hướng đào tạo đa ngành, nghề, đa lĩnh vực, nhằm đáp ứng nhu cầu cung ứng đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng theo nhu cầu thị trường lao động và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh đến năm 2025 và phấn đấu trở thành trường chất lượng cao, có uy tín về đào tạo nguồn nhân lực và nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ của tỉnh Sóc Trăng đến năm 2030”.

     Phương châm: Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng “Vì cộng đồng – phục vụ cộng đồng”.

 

Bình luận bài viết