Sinh hoạt chuyên đề “Giao lưu chia sẽ kinh nghiệm học tập giữa học sinh, sinh viên các khóa Khoa Kỹ thuật – Công nghệ”

0
360

Sáng ngày 08/10/2016 tại Hội trường lớn, Khoa Kỹ thuật-Công nghệ đã tổ chức sinh hoạt Chuyên đề lần 1, năm học 2016 – 2017 với Chủ đề “Giao lưu chia sẽ kinh nghiệm học tập giữa học sinh, sinh viên các khóa Khoa Kỹ thuật – Công nghệ” cho toàn học sinh, sinh viên thuộc khoa Kỹ thuật-Công nghệ.

 

 

 

Nội dung buổi giao lưu được khoa tổ chức qua hình thức công nghệ thông tin hóa. Sinh viên thể hiện kĩ năng, kiến thức của mình với các gói câu hỏi và nhắn tin trả lời thông qua hệ thống Website. Sinh viên phải trãi nghiệm với 3 vòng chơi: Tiến vào công nghê, Thấu hiểu công nghệ, và Nối vòng công nghệ. Đây là một trong những vấn đề cần thiết nhằm tạo điều kiện để tất cả học sinh, sinh viên các khóa được gặp gỡ chia sẽ kinh nghiệm với nhau. Bên cạnh đó buổi giao lưu còn giáo dục tư tưởng cho học sinh, sinh viên có ý thức chấp hành tốt các nội qui của nhà trường và hiểu rõ hơn về giảng viên và tình hình hoạt động của khoa Kỹ thuật-Công nghệ.
Chương trình giao lưu, chia sẽ kinh nghiệm học tập giữa học sinh, sinh viên là một chương trình thiết thực thu hút được nhiều học sinh, sinh viên tham gia và sự quan tâm sâu sắc của mọi người. Buổi giao lưu thật sự là một sân chơi thiết thực và hiệu quả nhằm cổ vũ, khuyến khích, động viên học sinh, sinh viên chuyên ngành Tin học học tập và ứng dụng tốt các kỹ năng ứng dụng CNTT trong quá trình học tập.

KHOA KỸ THUẬT-CÔNG NGHỆ

Bình luận bài viết