Chào cờ và Sinh hoạt chính trị chuyên đề tháng 3/2019

0
444

Chào cờ và Sinh hoạt chính trị chuyên đề tháng 3/2019

 Như thường lệ, vào lúc 07 giờ ngày 04/3/2019 tại Hội trường lớn, Ban Giám hiệu, Cán bộ Giảng viên và HSSV các lớp chính quy Khóa 11 và Khóa 12 đã tham gia lễ chào cờ đầu tháng. Việc này đã trở thành thông lệ của CBVC và HSSV Nhà trường vào sáng thứ hai đầu tiên trong tháng tạo khí thế bắt đầu một tháng làm việc mới với ý thức và trách nhiệm cao.

 

 Tiếp theo, là phần sinh hoạt chính trị của đ/c Mã Trường Thành – Bí thư Đoàn trường với nội dung “Vai trò của Đoàn Thanh niên trong công tác phát triển Đảng” nhằm giúp các bạn HSSV hiểu thêm về vai trò của Đoàn Thanh niên; những việc HSSV cần phải làm để được giới thiệu vào hàng ngũ của Đảng…qua đó góp phần hình thành lý tưởng, động cơ phấn đấu vào Đảng đúng đắn cho đoàn viên thanh niên, giúp đoàn viên rèn luyện, thử thách và tự khẳng định mình; nâng cao nhận thức đoàn viên, thanh niên về vai trò trách nhiệm của Đoàn thanh niên trong tham gia xây dựng Đảng.