Nhân sự Phòng Kế hoạch Tài chính

0
376
STT HỌ VÀ TÊN Năm sinh Chức danh nghề nghiệp Chức vụ Trình độ 
Nam Nữ Chuyên môn  Ghi chú
1 Quách Hồng Duyên 1984 Giảng viên P. Trưởng phòng ThS. QTKD
2  Trần Thị Bạch Nga 1968  Kế toán viên TC  CN. QTKD
3 Lâm Kim Ngân 1989  Giảng viên ThS. TCNH
4  Nguyễn Ngọc Tuyền 1992  Thủ quỹ  ĐH Kế toán
5  Lê Thị Diễm Trang 1993  ĐH Kế toán
6 Thái Thảo Trân 1989 Giảng viên ThS. Kế toán

Bình luận bài viết