Nhân sự Khoa Cơ bản

0
585

Tổ chức nhân sự

STT Họ và tên Năm sinh Chức danh nghề nghiệp Chức vụ Trình độ Ghi chú
Nam Nữ Chuyên môn Lý luận chính trị
i Bùi Chí Dũng 1979 Giảng viên Trưởng khoa  ThS. Toán Giải tích Trung cấp Trưởng BM TN
ii Lâm Ngọc Trang 1972 Giảng viên P. Trưởng khoa ThS. PPGD tiếng Anh Cao cấp
(1) Bộ môn Xã hội và Nhân văn
1 Lê Tường Vi 1984 Giảng viên Trưởng BM ThS. HC công
2 Trần Thanh Nhàn 1990 Giảng viên ThS. Xã hội học
3 Nguyễn Văn Triều 1975 Giảng viên Phó Hiệu trưởng TS. Ngữ Văn Cao cấp GV kiêm chức
4 Trang Bảo Thanh 1986 Giảng viên P.Trưởng Khoa LLCT ThS. HC công Cao cấp* GV kiêm chức
5 Lâm Thanh Sơn 1957 Giảng viên chính Trưởng ban HLGV ThS. Văn Hóa học GV kiêm chức
6 Trần Huỳnh Hồng Biên 1986 Giảng viên P. Trưởng phòng CTCT&QLHSSV ThS. QLGD Cao cấp GV kiêm chức
7 Lê Ngọc Thúy 1958 Giảng viên chính Giảng viên chính, Khoa SP, Trường ĐHCT TS. Ngữ văn GV mời giảng
8 Lê Minh Toàn 1965 PGĐ TT Phòng chống HIV/AIDS tỉnh Sóc Trăng BS CKI GV mời giảng
9 Trịnh Đức Nhỏ Công an tỉnh Sóc Trăng ThS. Điều tra tội phạm GV mời giảng
10 Lâm Đào Anh Tuấn Trưởng khoa SKCĐ TT Y tế dự phòng tỉnh Sóc Trăng BS CKI GV mời giảng
11 Thái Văn Tường 1965 Trưởng Khoa thần kinh Bệnh viện Đa khoa Sóc Trăng BS chuyên khoa
Tâm thần học
GV mời giảng
12 Tăng Vũ 1965 Trưởng Khoa nhiễm Bệnh viên Đa khoa Sóc Trăng BS chuyên khoa Nhiễm GV mời giảng
(2) Bộ môn Tự nhiên
13 Bùi Chí Dũng 1979 Giảng viên Trưởng BM  ThS. Toán Giải tích Trung cấp
14 Trần Thanh Thắm 1984 Giảng viên ThS. Hóa học NCS
15 Ngô Xuân Nam 1982 Giảng viên P. Trưởng phòng ĐT ThS. Toán Giải tích Trung cấp GV kiêm chức
16 Thái Phúc Hưng 1985 Giảng viên NV Phòng KT&ĐBCL ThS. LT  XSTK & Toán học GV kiêm chức
(3) Bộ môn GDTC & GDQP-AN
17 Lê Dũng Lâm 1976 Chuyên viên P. Trưởng BM ThS. TDTT
18 Ngô Dương Anh Khoa 1977 Chuyên viên ThS. TDTT
19 Nguyễn Văn Tín 1985 Giảng viên ThS. TDTT  NCS
(4) Bộ môn Ngoại ngữ
20 Nguyễn Thị Thanh Mai 1984 Giảng viên Trưởng BM ThS. PPGD tiếng Anh
21 Lâm Ngọc Trang 1972 Giảng viên Trưởng BM ThS. PPGD tiếng Anh Cao cấp
22 Nguyễn Tuyết Lan 1983 Giảng viên P. Trưởng BM ThS. PPGD tiếng Anh GV kiêm chức
23 Nguyễn Thị Khánh Đoan 1983 Giảng viên TS. PPGD tiếng Anh NCS
24 Huỳnh Thị Ngọc Thảo 1987 Giảng viên ThS. PPGD tiếng Anh
25 Nguyễn Hồng Thủy Tiên 1983 Giảng viên CH Việt Nam học*
26 Lâm Nguyệt Thanh 1988 Giảng viên ThS. Quản lý XH*
27 Lê Thanh Thúy 1982 Giáo viên  NV TT NN-TH ThS. PPGD tiếng Anh GV kiêm chức
28 Đoàn Quốc Hội 1981 Giáo viên ThS. PPGD tiếng Anh
29 Nguyễn Văn Tâm 1973 Giảng viên P. Hiệu trưởng  ThS. PPGD tiếng Anh Cao cấp GV kiêm chức
30 Phạm Ngọc Quan 1968 Giảng viên Giám đốc TT NN-TH ThS. PPGD tiếng Anh GV kiêm chức
31 Trần Quang Ngôn 1968 Giảng viên P. KT&ĐBCL ThS. QLGD GV kiêm chức
32 Hồ Thị Thanh Hương 1962 Tổ phó tổ ngoại ngữ Trường THPT Lê Lợi CN. Pháp văn GV mời giảng
*Đang học

 

Bình luận bài viết