Chức năng, nhiệm vụ của phòng Đào tạo

0
259

Quản lý các loại hồ sơ học vụ: hồ sơ đầu vào – đầu ra; hồ sơ lưu sau khi tốt nghiệp (sổ gốc, sổ cấp bằng, bảng điểm gốc…); học bạ, bảng điểm. Xác nhận kết quả học tập, bảng điểm (hoặc hợp thức hóa bảng điểm do khoa lập). Quản lý danh sách tốt nghiệp, lập thủ tục làm bằng tốt nghiệp, cấp hồ sơ cho sinh viên tốt nghiệp…
Quản lý và thường xuyên cập nhật dữ liệu về sinh viên trên mạng của trường. Lưu trữ các quyết định liên quan đến sinh viên (thu nhận, xử lý học vụ, cảnh cáo buộc thôi học, tạm nghỉ học, quyết định tốt nghiệp, khen thưởng, kỷ luật…).
Cung cấp kịp thời cho các khoa, các phòng ban chức năng và GVCN danh sách sinh viên đã cập nhật sau mỗi đợt xử lý. Cung cấp danh sách sinh viên và mức đóng học phí; học bổng khuyến khích của sinh viên cho phòng Tài vụ – Thiết bị.
Tổ chức tiếp nhận HSSV trúng tuyển vào trường; xắp sếp bố trí HSSV vào các lớp học theo đúng ngành nghề được tuyển chọn; xử lý trường hợp sinh viên không đủ điều kiện và các thủ tục hồ sơ vào trường.
Được ủy quyền của Hiệu trưởng trả lời các yêu cầu bên ngoài về hồ sơ học vụ của sinh viên; chứng nhận và xác nhận kết quả học tập cho sinh viên theo đúng quy định hiện hành. nha dat da nang
Tham mưu cho Ban Giám hiệu và Hội đồng học bổng về xét cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên.
Lập thủ tục để ra các quyết định cho sinh viên tạm nghỉ học, thôi học, cho chuyển đi, nhận chuyển đến.
Phối hợp Phòng Công tác chính trị và Quản lý học sinh sinh viên và các khoa tổ chức lễ khai giảng, lễ tốt nghiệp.
Tổng kết và xử lý số liệu, xử lý các hồ sơ học vụ từ các khoa chuyển lên, đệ trình Hiệu trưởng, các Hội đồng trong các phiên họp liên quan đến học vụ và công tác sinh viên. ban dat binh duong gia re
Triển khai thực hiện các Nghị quyết của các Hội đồng cấp trường về học vụ, các Quyết định của Hiệu trưởng thuộc nội dung công tác do phòng phụ trách.

Bình luận bài viết