Giới thiệu về Phòng tuyển sinh và đào tạo

0
378

PHÒNG TUYỂN SINH & ĐÀO TẠO

  1. Thông tin liên hệ

– Điện thoại: 02993.821.730.

– Email: daotao@stcc.edu.vn.

  1. Chức năng, nhiệm vụ

2.1. Chức năng

– Phòng Tuyển sinh và Đào tạo có chức năng tham mưu, xây dựng các phương án, tổ chức quản lý và triển khai thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch hoạt động đào tạo trung cấp, cao đẳng tại Trường; phối hợp quản lý các lớp liên kết đào tạo đại học hệ VLVH, sau đại học.

– Phối hợp các Khoa xây dựng và phát triển chương trình đào tạo.

Tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn cho giáo viên.

2.2.Nhiệm vụ

        – Tổ chức tiếp nhận HSSV trúng tuyển; sắp xếp bố trí HSSV vào các lớp học theo đúng ngành nghề được tuyển chọn; xử lý trường hợp sinh viên không đủ điều kiện và các thủ tục hồ sơ vào trường.

– Quản lý các loại hồ sơ học vụ: hồ sơ đầu vào – đầu ra, hồ sơ lưu sau khi tốt nghiệp (sổ gốc, sổ cấp bằng, bảng điểm…); quản lý danh sách tốt nghiệp, lập thủ tục cấp bằng tốt nghiệp, cấp hồ sơ cho sinh viên tốt nghiệp; lập thủ tục để ra các quyết định cho sinh viên tạm nghỉ học, thôi học, cho chuyển đi, nhận chuyển đến.

– Cung cấp kịp thời cho các khoa, các phòng, trung tâm và GVCN danh sách sinh viên đã cập nhật sau mỗi đợt xử lý.

– Được ủy quyền của Hiệu trưởng xác nhận kết quả học tập cho sinh viên theo đúng quy định hiện hành.

– Phối hợp với Phòng Công tác học sinh, sinh viên – Quản trị thiết bị, vật tư tham mưu cho Ban Giám hiệu xét cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên.

– Triển khai thực hiện các Nghị quyết của các Hội đồng cấp trường về học vụ, các Quyết định của Hiệu trưởng thuộc nội dung công tác do phòng phụ trách.

– Xây dựng, tổ chức quản lý và triển khai thực hiện kế hoạch đào tạo theo từng năm.

– Nghiên cứu, tổ chức xây dựng và thực hiện mục tiêu, chương trình đào tạo các ngành học, các bậc học, các loại hình đào tạo theo kế hoạch chỉ đạo của Ban Giám hiệu. Tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập và triển khai thực hiện các quy chế đào tạo theo quy định.

– Quản lý chất lượng giảng dạy của cán bộ, giảng viên và chất lượng học tập của HSSV. Đề xuất với BGH về các giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập và tổ chức thực hiện. Lập kế hoạch mời giảng và thực hiện chế độ thanh quyết toán tiền vượt giờ cho giáo viên theo quy định hiện hành.

– Phối hợp với các Khoa xây dựng đề án mở mã ngành đào tạo phù hợp với nhu cầu thực tiễn của Nhà trường, của địa phương.

– Tham mưu Ban giám hiệu tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn cho giáo viên.

– Phối hợp với các trường liên kết quản lý các lớp đại học hệ VLVH, sau đại học.

– Thường trực các Hội đồng tuyển sinh, Hội đồng xét tốt nghiệp. Tổ chức tiếp nhận HSSV trúng tuyển vào học. Tổ chức lễ khai giảng, tổng kết và phát bằng tốt nghiệp cho HSSV.

  1. Cơ cấu tổ chức
STTHọ và tênChức vụEmailĐiện thoại
1ThS. Võ Thanh SangTrưởng Phòngvtsang@stcc.edu.vn0983.852.362
2GVC. TS. Trịnh Văn ThơmP. Trưởng phòngtrinhvanthom83@gmail.com0919.097.761
3ThS.Trần Bửu ĐịnhGiảng viêndinhtb@stttc.edu.vn0918.827.554
4ThS. Triệu Thị Mỹ DuyênGiảng viênduyenttm@stttc.edu.vn0973.226.110
5ThS. Dương Hoàng LongGiảng viênhoanglongstcc@gmail.com0939.004.727
6CN. Nguyễn Thị Huyền TrânChuyên viênnthtran@stcc.edu.vn0962.956.679
7CN. Nguyễn Thị Ái UyênCán sựaiuyen1978@gmail.com0918.705.764
8CN. Âu Hồng MơChuyên viênhongmostcc@gmail.com0986.075.085