BCH Đoàn trường

0
554
TT
Họ và tên
Năm sinh
Trình độ chuyên môn
Chức vụ Đoàn
Đảng viên
Nam
Nữ
 1.
Mã Trường Thành
1989
NCS
 Bí thư
x
2.
Dương Trường Sơn
1990
Thạc sĩ
Phó Bí thư
3.
Nguyễn Thị Lệ Trinh
1992
Đại học
Phó Bí thư
x
 4.
Lâm Kim Ngân
1989
Thạc sĩ
UV. BTV Đoàn trường
x
5.
Trần Minh Khiêm
1988
Thạc sĩ
UV. BTV Đoàn trường
x
 6.
Nguyễn Minh Thư

(Kế toán)

1991
Thạc sĩ
UV. BCH Đoàn trường
x
7.
Ngô Thị Mai Anh
2000
UV. BCH Đoàn trường
8.
Dương Bảo Kim
2000
UV. BCH Đoàn trường
9.
Trần Phạm Đức Hảo
2000
UV. BCH Đoàn trường
10.
Lý Minh Khôi
2000
UV. BCH Đoàn trường
11.
Nguyễn Tấn Khoa
1998
UV. BCH Đoàn trường