Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức

0
618

Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức
Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng là đơn vị trực thuộc Ban giám hiệu Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng, được thành lập theo Quyết định số 63/QĐ-CĐCĐ ngày 18 tháng 5 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng.

 1. CHỨC NĂNG – NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG

Chức năng

 • Tham mưu, tư vấn và đề xuất cho Hiệu trưởng về công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng tại trường;
 • Quản lý và tổ chức thực hiện các hoạt động về công tác tự đánh giá, kiểm định và hậu kiểm định chất lượng của trường.

   Nhiệm vụ

 1. Công tác Khảo thí
 • Nghiên cứu đề xuất các hình thức, phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập của người học theo chương trình đào tạo của Trường và quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.
 • Tham gia các hội đồng thi kết thúc học phần, tuyển sinh, tốt nghiệp.
 • Phối hợp với các đơn vị tổ chức xây dựng và quản lý ngân hàng câu hỏi thi, bộ đề thi  ở các bậc, các hệ đào tạo của Trường.
 • Tổ chức in sao đề thi, chấm thi, quản lý bài thi kết thúc học phần các bậc, các hệ của Trường.
 1. Công tác Đảm bảo chất lượng
 • Xây dựng và theo dõi các hoạt động của Hệ thống đảm bảo chất lượng đào tạo trong trường;
 • Xây dựng và tham mưu cho lãnh đạo ban hành các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng đào tạo tại trường;
 • Tổ chức đánh giá trong tại trường, bao gồm tự đánh gia cấp trường và cấp chương trình đào tạo;
 • Theo dõi và đánh giá quá trình dạy và học tại trường;
 • Nghiên cứu và xây dựng bộ công cụ cho công tác tự đánh giá ( bảng hỏi, phiếu khảo sát, bảng biểu thống kê,…);
 • Tổ chức các khoá tập huấn cho cán bộ quản lý, giảng viên và công nhân viên trong toàn trường về công tác đảm bảo chất lượng, tự đánh giá (tức đánh giá trong) và đánh giá ngoài.
 1. CƠ CẤU TỔ CHỨC
STT Họ và tên Năm sinh Chức danh nghề nghiệp Chức vụ Trình độ Ghi chú
Nam Nữ Chuyên môn Lý luận chính trị
   Lãnh đạo phòng
1  Dương Trường Giang 1983 Giảng viên Phó Trưởng phòng  ThS. QTKD Trung cấp
Tổ Khảo thí
2  Trần Quang Ngôn 1968 Giảng viên  Tổ trưởng  ThS. QLGD Trung cấp
3 Lê Thanh Thúy 1982 Giảng viên ThS. PPGD Tiếng Anh
Tổ Đảm bảo chất lượng
4  Lê Đình Cao 1971 Giảng viên   KS. CNTT
5  Thái Phúc Hưng 1985 Giảng viên  ThS. LT XS

 

Bình luận bài viết