Nhân sự Phòng Công tác Học sinh sinh viên

0
457
STT HỌ VÀ TÊN Năm sinh Chức danh nghề nghiệp Chức vụ Trình độ  Ghi chú
Nam Nữ Chuyên môn Lý luận chính trị
1 Trần Huỳnh Hồng Biên 1986 Giảng viên P. Trưởng phòng  ThS. QLGD Cao cấp
4 Lâm Minh Lý 1984  ThS. Văn hóa học

Bình luận bài viết