Hội thi “Tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

0
356

Hội thi “Tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Thiết thực kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2018), vào lúc 14h00 ngày 18/5/2018, tại Hội trường lớn, Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng đã tổ chức Hội thi “Tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với sự tham dự của Ban Giám hiệu, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Trường, CBGV cùng với các thí sinh là thành viên của 04 đội thi đến từ các Khoa của Trường.

Tham gia Hội thi, mỗi đội gồm 05 thành viên với 03 phần thi gồm: Giới thiệu, kiến thức và thuyết trình. Nội dung thi xoay quanh cuộc đời, sự nghiệp, những câu chuyện về tấm gương đạo đức của Bác, các kiến thức liên quan đến Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” và “Di chúc” của Bác, Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4  BCHTW Đảng Khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Kết quả:

– Giải Nhất: Khoa Cơ bản;

– Giải Nhì: Khoa Kỹ thuật công nghệ;

– Giải Ba: Khoa NNTS&PTNT + Khoa LLCT;

– Giải Khuyến khích: Khoa Kinh tế.

Dịp này, Nhà trường cũng trao 72 suất học bổng Khuyến khích học tập học kỳ 1, năm học 2017 – 2018 cho HSSV chính quy Khóa 9 và 10 (trong đó có 31 HSSV đạt loại xuất sắc). 05 tập thể và 25 cá nhân có thành tích đóng góp trong hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2017 được nhận giấy khen và quà từ Đoàn Khối CCQ. Ngoài ra, Ban chấp hành Đoàn trường CĐCĐ Sóc Trăng trao tặng giấy khen cho 17 cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2016 – 2017.

Thông qua Hội thi sẽ tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức học tập, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng cho HSSV, nâng  cao nhận thức của HSSV về vị trí, vai trò của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong công cuộc bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước.